Taxaties

Woningtaxaties

Er zijn meerdere redenen om een woning te laten taxeren. Het kan zijn dat u wilt kopen of verkopen of wellicht wilt u gaan verbouwen of laten verzekeren. In alle gevallen kunt u bij ons terecht, wij bieden u een realistische taxatie.

Agrarische taxaties

In de agrarische sector gaat het zelden om een simpele taxatie. Niet alleen bekendheid met wet- en regelgeving en bestemmingsplannen is van belang, maar ook sectorale kennis en een goed inzicht in de markt zijn belangrijke factoren voor een waardevolle taxatie.

Met deze kennis verzorgen wij voor u een compleet en betrouwbaar rapport toegespitst op het doel van de taxatie, waarbij advies en waardebepaling nauw met elkaar verbonden zijn.

Onteigeningstaxaties

De behoefte (van overheidsinstellingen) aan percelen grond voor woningbouw, industrie en infrastructuur blijft aanwezig. Het gaat om bijvoorbeeld losse percelen grond, woningen, voortuinen, bedrijven of boerderijen die als gevolg van een wijziging van het bestemmingsplan moet worden verplaatst.

Taxaties ten behoeve van onteigening vragen om een specifieke deskundigheid. Meestal gaat het om taxaties waarop de regels van het onteigeningsrecht van toepassing zijn, wat een waarborg is voor volledige schadevergoeding.

Getaxeerd wordt dan de vrije verkoopwaarde van het object, de financieringsschade indien elders een duurder object wordt gekocht en overige schaden zoals verhuis- en herinrichtingskosten, aanloopkosten, kosten accountant etc. Verder kan er onder omstandigheden sprake zijn van te vergoeden inkomstenschade, waarbij bedacht dient te worden dat een inkomstennadeel gecorrigeerd wordt met de rente die ontvangen wordt over het “vrijkomende kapitaal”. Zowel de taxaties als de onderhandelingen worden door ons deskundig uitgevoerd.