Onze werkwijze

 

Indien u uw woning wilt verkopen, bent u gebaat bij een soepel lopende verkoop die voor u een optimaal resultaat oplevert. Wij behartigen graag uw belangen en gebruiken daarbij onze kennis van de regionale markt. Uiteraard gaan we zorgvuldig en doeltreffend aan het werk:

Stap 1. Kennismaking

Graag maken we een vrijblijvende afspraak met u om kennis te maken en om het object wat u wilt verkopen te inventariseren.

Stap 2. Waardebepaling

Wij informeren u over de verwachte verkoopopbrengst van uw object.

Bij het bepalen van deze verwachte verkoopopbrengst houden we rekening met de aspecten ligging/locatie, aard van de bouw en staat van onderhoud, milieukundige bodemgesteldheid, bestemmingsplan en eventuele toekomstige mogelijkheden m.b.t. een bouwvergunning, etc.

Tevens wordt nagegaan of er zakelijke rechten op uw object rusten zoals erfdienstbaarheden, pacht en/of huur, erfpacht en dergelijke. Immers indien er bijzondere rechten/plichten of (verborgen) gebreken zijn welke niet gemeld worden aan een koper, zou dat aanzienlijke gevolgen hebben.

Op basis van alle verzamelde informatie stellen wij samen met u een vraagprijs vast. Wij adviseren zonder twijfel een vraagprijs die bij uw object past en die voor u de hoogste opbrengst mogelijk doet maken.

Stap 3. Verkoopproces

Wanneer u ons de opdracht tot verkoop van uw object verleent, worden alle afspraken vastgelegd in een ‘opdracht tot dienstverlening’ en starten wij het verkoopproces. Gedurende dit proces informeren we u regelmatig omtrent de voortgang en adviseren we u met betrekking tot eventueel te nemen acties. U kunt altijd bij ons terecht indien u zelf vragen of opmerkingen heeft.

Graag informeren we u in een persoonlijk gesprek uitgebreid over de details en mogelijkheden van onze verkoopprocedure.

Wellicht mogen wij u tevens begeleiden bij het vinden en/of aankopen van een nieuwe woning.

“Je krijgt maar één kans voor een goede eerste indruk”